Tillgänglighet

  • Rock Stage på Malmöfestivalen är i markplan, nivåskillnad (trottoarkant) som är utjämnad med asfalt finns.
  • Rullstolsramp finns EJ, dock hjälper vi dig att komma längst fram om det inte är fullt eller väldigt sent in i en specifik konsert. Kom lite före utsatt konserttid och säg till vår värd i entrén.
  • Parkeringsplats i P-hus finns inom 250m.
  • Ljudslinga eller hörhjälpmedel finns ej installerat.
  • Syntolkning, texttolkning finns ej installerat.
  • Teckentolkning, teckenspråkigt utbud finns ej.
  • Scenrök och starkt blinkande ljus förekommer under konsert.
  • Kontakta info@rockstagemalmo.com om du har ytterligare frågor om tillgängligheten.