Skip to main content

2015 gjorde Rock Stage Malmö sin debut på Malmöfestivalen

Det nya rockområdet vid Centralen lockade kring 30.000 besökare! Den ekonomiska modellen är att Malmö Stad delvis subventionerar våra kostnader för tält, staket, el, vatten, avlopp m.m. Därefter får föreningen själv stå för resterande kostnader såsom alla tillstånd, ordningsvakter, ersättningar till artister, hyra av scen, ljud, ljus och all annan utrustning.

Malmöfestivalen är helt gratis för alla besökare, det innebär att serveringen av mat och dryck är föreningens enda inkomstkälla.  Kom till oss under Malmöfestivalen, köp något att äta eller dricka så bidrar du till att rockscenen kan leva kvar. Dessutom ingår ju gratis livemusik!

Rock Stage finns vid kanalen precis utanför Malmö Central.

Adress: Norra Vallgatan 3
211 25 Malmö
(Inlastning från Petribron)

Du når oss enklast på info@rockstagemalmo.com

Festivalprogram för Rock Stage 2024 hittar du här.