Samarbetspartners

Vill ni förstärka attityden och personligheten för ert eget varumärke genom att synas och märkas tillsammans med oss? Rock Stage Malmö samarbetar med företag och varumärken både för att utveckla och organisera festivalen.

Vi är öppna för alla typer av samarbeten och vi skapar gärna en unik upplevelse som passar just er!
Förbeställ businesspaket eller prata mer om sponsring med oss på:
Telefon 0702-003435 eller skicka ett mail till info@rockstagemalmo.com

Vi samarbetar även med andra organisationer för att bland annat utbyta principer och kompetenser. Rock Stage Malmö drivs 100 % ideellt och ambitionen är att utveckla inkluderande, kulturella och deltagande gemenskaper som engagerar och sammanför människor genom musiken och ett aktivt engagemang.