Copenhagen 2021 – World Pride och Euro Games

Rock Stage Unbound – You Are Included

Stockholmsbandet Social Pretender, från Rock Stage Malmö 2019

2021 kommer WorldPride och EuroGames till Köpenhamn och Malmö. De två eventen är några av hbtqia-gruppens största och attraherar båda, var för sig, tusentals deltagare. 12-22 augusti 2021 kommer Köpenhamn och Malmö att förena de båda i ett globalt megaevent under rubriken: Copenhagen 2021.

Föreningen Rock Stage Malmö som har drivit rockscenen på Malmöfestivalen de senaste 6 åren är en av de föreningar som kommer samarbeta med World Pride 2021. Föreningen har alltid ambitionen att driva jämställds och jämlikhetsfrågor och vara en välkomnande scen där alla ska känna sig inkluderande. Under World Pride kommer vi arbeta under namnet ”Rock Stage Unbound – You Are Included”

Stärka verksamheternas kunskap om HBTQ
Som värdstad för Copenhagen 2021 – WorldPride och EuroGames är det viktigt att Malmö kan verka som förebild i arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter. Arbetet med att stärka de kommunala verksamheternas kunskap ska utvecklas och lyftas fram ytterligare i samband med värdskapet.

WorldPride och EuroGames ligger i linje med Malmö stads värdegrund och arbetet med hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Värdskapet ska stärka Malmös profil som en levande, inkluderande och engagerande stad. Genom ett stort engagemang i både evenemanget och i HBTQ-frågorna ska värdskapet erbjuda möjligheter att föra arbetet med social hållbarhet framåt.

Vi på Rock Stage Malmö vill gärna komma i kontakt med alla möjliga organisationer som vill vara med och skapa programinnehållet på vår scen den 12-22 augusti 2021.
Programpunkterna måste känna en delaktighet i det som priderörelsen står för och kan vara allt från band och soloartister till stand-up och föreläsningar.
Då detta är ett gratisarrangemang och vi är en ideell förening så finns det ingen direkt budget att jobba mot, men vi har en scen tillgänglig på bästa plats i Malmö, har ni något intressant innehåll?

Kom och var med! #YouAreIncluded!
Kontakta micko(@)rockstagemalmo.com

https://copenhagen2021.com/
https://malmopride.com/
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Evenemang/Copenhagen-2021—WorldPride-och-EuroGames.html