Rock Stage ställer in Malmöfestivalen 2020

Rock Stage ställer in Malmöfestivalen 2020

På grund av rådande omständigheter i samband med coronaviruset så ser vi det inte som möjligt att kunna genomföra Malmöfestivalen 2020 så som den tidigare planerats. Vi tycker det är ohållbart att invänta politikernas beslut i juni gällande genomförandet, och har därför inom föreningen Rock Stage Malmö redan nu tagit beslutet att vi inte kommer delta under Malmöfestivalen den 7-14 Augusti 2020.

Vi deltar gärna i alternativa festivallösningar framöver när restriktionerna för sammankomster har lättats, men för tillfället så lägger vi istället om vårt fokus till att leverera en grym rockscen till Malmöfestivalen 2021.

Vårt beslut grundar vi på att även om restriktionerna för sammankomster skulle vara släppta tills det är dags, så kommer festivalen inte bli densamma. Vi räknar med att det isåfall kommer saknas flera internationella artister, och framförallt en betydande del besökare. Då vår budget endast är summan av såld mat och dryck under festivalen är riskerna helt enkelt för stora. Vi tycker det är uddlöst att ansvariga politiker i Malmö fortfarande inte agerat med ett beslut och dessutom samtidigt säger till media att ”Det är ganska osannolikt att vi kan genomföra Malmöfestivalen”! I vår verksamhet går det inte arbeta vidare med dessa dubbla budskap.

Vi ställer oss även bakom förslag om att använda överblivna delar av budgeten (eller andra medel) till att stötta Malmös lokala arrangörer med t.ex. hyror i dessa besvärliga tider så att vårt Malmö kan bli den fantastiska kulturstad den skulle kunna vara!

Vänligen!
//Micko & Rock Stage Malmö